O nama


 

Aveto d.o.o. osnovana je kao privatno poduzetni?ka tvrtka 1997. g. sa idejom o grupaciji partnerskih usluga u turizmu, te kontinuirano radi na unapre?enju i proširenju svojih poslova i usluga. Aveto d.o.o. je tvrtka koja nudi uslugu apartmanskog smještaja s polupansionom, i auto – kampa smještenog u samom centru mjesta, u velikoj park- šumi, u zelenilu s puno hlada, opremljen sanitarnim ?vorovima i toplom vodom. Zahvaljuju?i iskustvu u radu u sektoru usluga u turizmu spremni smo Vam ponuditi vrhunsku turisti?ku uslugu i odgovoran smo i pouzdan partner. Tvrtka Aveto je u svoje usluge kao kooperante uklju?ila osobe i društva koje se dugo bave sa sli?nom djelatnoš?u te je strogo usmjeren na pružanje turisti?kih usluga koje nudi na tržištu.

Aveto tvrtka ugostila je veliki broj osoba, koje su zahvaljuju?i kvaliteti usluge i ljubaznosti doma?ina ostali godinama naši redoviti i stalni gosti. Tako?er svakodnevno primamo upite od novih zainteresiranih gostiju, koji su dobili preporuku od svojih ro?aka i prijatelja.

Naši turisti?ko-smještajni kapaciteti su locirani u Turnju, rivijera Sv. Filip i Jakov. Ispred samog mjesta proteže se maleni oto?i? Babac, iza kojega pogled puca na otok Pašman, i tako posjetiteljima daje spektakularan pogled na plavo more i zelenilom obrasle padine otoka. Istovremeno, mjesto je dobro prometno povezano, jer je udaljeno svega 5 km od Biograda, gdje posjetitelji mogu za sebe prona?i mnoge zabavne sadržaje. Za ljubitelje nauti?kog turizma, upravo je važan sam geografski položaj Turnja, jer u obližnjam Biogradu imaju mogu?nost chartera jahti, i uživanja u predivnoj prirodi okolnog oto?ja.

Do?ite u Turanj, jer biti ?e te daleko od gužve, a opet u blizini svih zbivanja.